Friday, 28 March 2008

கேப்பையும் கேவுறும் -6

அரசியல்
------------
வட மாவட்டங்கள் என்று சொல்லப்படும் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், வேலூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கடலூர், தர்மபுரி ஆகிய 8 மாவட்டங்களைக் கொண்ட பகுதியில்தான் அதிகபட்சமாக 85 தொகுதிகள் உள்ளன.

காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களும் பொதுவாக வட மாவட்டங்கள் என்ற பிரிவுக்குள்ளேயே சேர்க்கப்படுவதால் இவைதான் தமிழ்நாட்டின் ஆட்சியைத் தீர்மானிப்பதாக உள்ளன(43 தொகுதிகள்) (http://tamil.sify.com/kalachuvadu/fullstory.php?id=14181644).

இப்படி தமிழ் நாட்டின் தலைவிதியை நிர்னயிப்பதாக இருப்பது வட தமிழகம்தான் என்பதை ஒரு சராசரி தமிழ்க்குடிமகன் ஒப்புக்கொள்வானா?

நான் பார்த்து,பழகிய வரை வேலூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை நகரகங்களில், தேர்தலிற்கு பிறகு தொடரும் அரட்டைகளில் புழங்கும் முக்கியமான வாக்கியங்களுல் ஒன்று, "............கட்சிக்கு சௌத்ல நல்ல செல்வாக்குப்பா, அதனாலதான் ஜெயிச்சாங்க" இதை கேட்டு அழுவதா, சிரிப்பதா என்றே எனக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரிந்து, யாருமே ஆட்சி அமைந்தது, தர்மபுரி,திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் ........கட்சி அதிக இடம் ஜெயித்ததினால்தான் என்று சொன்னதே இல்லை.

இதே போல் ஆந்திராவிலும் நிலை இருக்கிறது.அங்கே புறக்கணிக்கபட்ட மாவட்டங்கள் மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பு (வட மாவட்டங்களை விட மிக அதிகம்) கொண்டவை.

ஆனாலும் அங்கே ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து குறைந்த பட்சம் அவர்கள் இந்த சில மாவட்டங்கள் வளர்ச்சி அடையாதவை என்று புரிந்து கொண்டுள்ளார்கள்.
யோசித்து பார்க்கையில், ஆந்திரத்து தெலிங்கானாவும், தமிழகத்தின் வட மாவட்டங்களும் ஒரே மாதிரி ப்ரச்சினைகளை கொன்டுள்ளவை.அங்கே ப்ரச்சினையின் கடுமை அதிகம்.

என்ன வித்தியாசம் என்றால், ஒரு தனி மாநிலம் கேட்டு , அந்த மாநிலத்தை நிர்வாகம் செய்வதை,முதலமைச்சராக ஒருவர் வருவதை, தனியாக சட்டபேரவை இருப்பதை கற்பனை செய்ய தெலிங்கானா மக்களுக்கு தைரியம் இருக்கிறது.

வட மாவட்டத்து மக்களுக்கு அந்த தைரியம் இல்லை, ஒரு ஐ.பி.எஸ் அதிகாரியே 2005ல் தான் உதயமானார் என்றால் சொந்த மாநிலத்திற்கு எங்கு செல்வது?

80-களில் வட தமிழகத்தில் ஒரு ஜாதி கட்சி உருவானது, முதலில் ஒரு ஜாதி சங்கமாக இருந்து பின்னர் ஒரு ஜாதி கட்சியாக உருமாறியது.
வட தமிழகத்தில் இருந்து வந்த முதல் குரல், மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமாக, அது ஒரு பிராந்திய கட்சியாக இல்லாமல் சாதீய கட்சியாக இருக்கிறது.

ஆனாலும் அது ஒரு குரலாக ஒலித்தது, ஒலித்து கொண்டு இருக்கிறது.

அதாவது,ஒரு சாதிய கட்சி எதிர்பாரமல் தோன்றி அது வட தமிழகத்தின் குரலாகவே மாறிவிட்டது. ஆனாலும், இன்று வரை அது வட தமிழகம் என்ற சொல்லை சொன்னதே இல்லை. நான் இந்த கட்டுரையில் எழுதி உள்ளதை கூட அது மேடை போட்டு சொன்னதில்லை.

Test Automation

I came across this nice article on test automation in http://testertested.blogspot.com yesterday.

Automation replaces humans - The truth about what kind of humans it replaces
I often meet people who claim to be "automation testers" and I love and hate to argue with them about test automation. The more I meet such people, I am getting confident about making a conjecture that more than many people who claim to be doing test automating in India and other APAC country testers I visited, are doing it without knowing it or without wanting to know it.

Here are the things they say:

Test automation replaces manual testing.
Test automation is faster than manual testing.
Test automation is cheaper than manual testing.
Test automation is more reliable than manual testing.
Test automation removes the monotonous work of a manual tester.
Test automation provides confidence that the product works.
Test automation is the future.
Test automation is better than manual testing as a career option.
Test automation tools provides Return On Investment.
Test automation can find a lot more bugs than a manual tester.
Test automation provides more job opportunities.
Test automation is a way to go about testing.
Test automation is about converting manual test cases to automation.
Lets look at some of them based on the conversation I have had with such people saying one or more of the above or the questions I'd like to ask you:

Test automation replaces manual testing and Test automation is the future
There are two planes standing there. One of them was tested by a trillion scripts that flew the plane for 400 hours and the other was tested by those 4 humans, flying 100 hours on it. If you were to board one of them, which one would you board and why?

None of those great human beings who said, "Test automation replaces manual testing" said, "I shall board the plane which was tested by a trillion scripts" and instead said, "I will take the plane that humans tested because I feel safer throughout the flight"

So did test automation replace manual testing even for those automating tests?
Test automation is the future of what?

Test automation is faster than manual testing & Test automation is cheaper than manual testing
Here are some statements I make. You can pick ones that makes most sense to you:

A. My Toshiba laptop runs faster than a McLaren Mercedes Formula1 car.
B. My Toshiba laptop runs faster than my old Acer laptop.
C. My Toshiba laptop runs faster on an XP than on Vista.
D. My Toshiba laptop runs faster than that horse which has a broken leg.
E. When someone needs help and I need to run to them, I use a test automation tool because that's faster.
F. QTP license is cheaper than hiring a 5 year experienced skilled tester.
G. QTP is expensive than Winrunner.
I. QTP is cheaper than a Ferrari engine.
J. Winrunner is cheaper than a business class ticket from Bangalore-Toronto.

Option C and G makes most sense. Why? Why not A , D, E, F, G, I, and J?

"Well, option C and G makes most sense to me because you are comparing the same Toshiba laptop when Vista and XP runs on it AND you are comparing two testing tools in G"

Is test automation [ using a software or a computer ] faster than humans to those who say that?
Is test automation cheaper than those human brains who claim to create it?

Test Automation is more reliable than manual testing
I first heard this eye opener, insightful idea from Michael Bolton , "People write code to find bugs on another code. They write code that is buggy which claims to find bugs on another code" and "Writing test scripts is another development project . Most of them don't realize that they are running two development projects in parallel and hence their main development project suffers."

So is test automation reliable than manual testing to those who write code that test another code?
We humans are fallible and all things we create are likely to be fallible, too. Test automation scripts are not excused by God to feel "All test scripts don't have bugs".

That doesn't mean human testing is more reliable. It means, anything done by humans is fallible. When you depend on a fallible thing that a fallible human created, you might not want to talk about reliability there.

Test automation removes the monotonous work of a manual tester

Why is testing monotonous? The unspoken truth!

Test automation is better than manual testing as a career option

Well, people think by becoming an automation tester they aren't doing manual testing. Here is what I have discovered - There are more people who claim themselves as automation testers in India than those who claim to be manual testers. So, let me know which is not manual testing? Can manual be termed as anything that does involve humans?

Lack of skilled testers at least has helped me grow phenomenal in my career. I am not THE skilled but I claim to be one of them and there might be very few like me and not many in India.

Test automation can find a lot more bugs than a manual tester & Test automation provides confidence that the product works

Yes, test automation is very intelligent. If a script is programmed to catch a bug when a value exceeds 5, it can also notice that the value did not exceed 5 and pass the test but the screen went blue for a while. If after all scripts have run and there aren't any bugs found, the test automation suite will alter its values and run once again to catch bugs. As the scripts run over and over again, the scripts learn the product well and if the management needs to take a decision to ship the product they would come near the script and say,

"Oh magical script, I want to ship this product. If you think it's a bad idea to ship now, speak out else remain silent"and then they listen to the script and decide whether to ship or not.

Yes, we are dumb. We can see a numerical value not exceeding 5 and pass the test case but also we can't spot the screen becoming blue for a while and do not report that as an issue while running a test that we claim to pass.

Test automation is about converting manual test cases to automation

Oh wow! So, I can't write automation scripts without writing cases and executing it at least once by my own? And if I write, many might cry "Foul".

Well, test automation scripts are just another program as the program it tests. Did developers have something they did manually before they wrote the code that you test with your manually converted automation test scripts?

Test automation tools provides Return On Investment.

Ok, so here is the industry standard of returns on a tool: For every $500 invested on a tool, a good ROI is about the tool helping the team find 50 bugs.

So, a good ROI for $9000 tool = ( 9000 / 500 ) * 50 = 900 bugs

If that doesn't make sense to you then what is the Return on Investment for a tool?

Bugs? Customer appreciation? The number of testers who get fired? The cost savings of hiring 10 skilled testers v/s the cost of buying the tool? The value that the tool brings to the testing effort? Tons of documentation produced? The added cost of training? The added cost of support? The added confusion that prevails? The number of fake experienced testers who apply to the job of a toolsmith?

Test automation is better than manual testing as a career option

Test automation, at least in India, is more chaotic than the so called manual testing. Hardly any tester knows why they are automating things. You may join any forum where testers are active discussing tools and automation, you'd see questions that the help file of the tool has answers and you would discover replies to such questions that is sometimes horribly wrong and yet the person who asked the question says, "Thanks" and the chaos continues.

There is more chaos among so called automation testers than so called manual testers because the so called automation testers form a huge community than the so called manual testers. More people with lack of insightful ideas means more chaos.

Thursday, 27 March 2008

Srilankan Airlines and Colombo Airport

What do you look for during air travel?

My priority list is as follows:

1.Decent looking airhostesses
2.Good Food
3.Good brands of liquor

My trip from London-Chennai on Srilankan Airlines during the easter weekend had none of these. The food was cold, their liquor menu said "Srilankan Arrack" and some unknown brands of wine, whisky and brandy and finally all airhostesses were young but looking like women doing "kolathu velai".

On top of all this, the conditions in Colombo airport was pathetic. I mean the airport was looking good but it is the people who work in different parts of the airport like restaurants and toilets with whom i had a problem with. The toilets had no tissue papers and when i was skeptical whether to use it or not i had this toilet cleaning guy coming to me and whispering "give me two pounds and i will provide you tissue papers". I had a transit of 5 and half hours for my next flight to Chennai and knew that it would be difficult to manage till i reach Chennai but decided that i won't pay INR 160 to clean my ass. Similarly, the restaurant guy asked me to pay 4 pounds for 500 ml of Pepsi. I was not sure if this is the situation in all the shops in Colombo airport or did i land up in the wrong one. Will the airport authorities not look into all this?

So, the take home message is, if you ever plan to travel by Srilankan Airlines to save some petty 30-50 pounds, think twice.

கேப்பையும் கேவுறும் -5

இலக்கியம்

தமிழிலக்கியத்தில், வட மாவட்டங்களின் பங்கு பற்றி எனக்கு அவ்வளவாக தெரியாது. ஆனால் ஒரு பொது வாசகனாக, வட மாவட்ட எழுத்தாளர்கள்
மிகவும் குறைவு என்ற அளவிற்கு தெரியும்.

தமிழகத்தின் தென்கோடியில் ஒரு சுந்தர ராமசாமியோ, ஒரு ஜெயமோகனோ உருவாகும்பொழுது, வடகோடியில் ஒருவராவது இருக்க வேண்டாமா?
எனக்கு தெரிந்த அளவிற்கு அப்படி யாரும் இல்லை.

ஒரு முறை, ஒரு நல்ல கவிதையை ஒரு எழுத்தாளினி திருவள்ளூர் மாவட்டம் வாலாஜாபேட்டையில் இருந்து எழுதியிருந்தார்.

அதை பற்றி எழுதிய அமரர் சுஜாதா , எதிர்பாராத இடங்களில் இருந்தெல்லாம் கவிதைகள் வருகிறது என்று குறிப்பிட்டு இருந்தார்.

அந்த அளவிற்குதான் வட மாவட்டத்தை பொருத்தவரை இலக்கியம் இருந்து வந்துள்ளது.

இதில் ஸ்வரஸ்யமான் விஷயம் என்னவென்றால், சுஜாதவின் மனைவி வேலுரை சேர்ந்தவர்.

இதே போல் பாலகுமாரன் ஒரு கட்டுரையிலோ, கதையிலோ ஒரு மருத்துவமனை பற்றி குறிப்பிடும்பொழுது, பின் வருமாறு குறிப்பிடுவார்,
"என்ன இருக்கிறது வேலூரில், அங்கே ஒரு சி.எம்.சி (மருத்துவமனை) வரவில்லையா?" என்று கேட்டு இருப்பார். எனக்கு அப்போது, தோன்றிய பதில்
"அங்கேயும் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களிற்காகத்தான் மருத்துவமனை".

மதுரைக்கு தெற்கே கரிசல் மண்ணின் இலக்கியம் உருவாகும் போது விழுப்புரத்திற்க்கு வடக்கேயும் ஏதோ ஒரு மண் உள்ள்து அல்லவா? அது கரிசல் மண்ணோ அல்லது களி மண்ணோ, அங்கேயும் அதே போல மனிதர்கள் உண்டல்லவா, அங்கேயும் விவசாயமும், வறுமையும், பெண்ணடிமைத்தனமும், நிலப்பிரப்புத்துவமும், சாதீய அடக்குமுறையும்,மனித உரிமை மீறல்களும் உன்டல்லவா?

பின்பு அங்கே ஏன் மண் சார்ந்த இலக்கியம் உருவாகவில்லை? அல்லது உருவானாலும், அது ஏன் ஒரு கரிசல் மண்ணை போன்று ஒரு தாக்கத்தை
உன்டாக்கவில்லை?

அதனால்தான், கேப்பை ஒரு மண் வாசனை வீசும் சொல்லாக, கேவுறு ஒரு கொச்சை சொல்லாக இருக்கிறது.

இதுதான் எனது வாழ்க்கை, இதுதான் எனது சொல்லாடல், இதுதான் எனது மொழி என்று சொல்லும் துணிவு 50-களில்,60-களில் தனித்தமிழ்
இயக்கத்திற்கு வ ந்தது போல இப்பொழுது வட தமிழகத்திற்கும் வர வேண்டும்.

தென் தமிழகத்திற்கு கரகாட்டம் , ஒயிலாட்டம் போன்றது,வட தமிழகத்திற்கு தெருக் கூத்து, நானே எனது தாத்தா சொல்லி இதை கேட்டு இருக்கிறேன்.
இந்த தெருகூத்தின் வரலாறு மகேந்திர பல்லவன் காலத்தில் இருந்து தொடங்குகிறது. ஆனால் இந்த தெருக்கூத்திற்கு கரகாட்டம், ஒயிலாட்டம் போன்ற ஒரு தொன்மைக்கலை என்ற மரியாதை இருக்கிறதா என்பதே கேள்விக்குறிதான்.

வட தமிழகத்தின் பேச்சு, அதன் பூகோள அமைப்பால் உன்டானது. பல படை எடுப்புகளாலும், இஸ்லாமிய, விஜய நகர (தெலுங்கு, மற்றும்
கண்ண்டம்)செல்வாக்கினாலும் உருமாறியது, அந்த உச்சரிப்பை, சொற்களை இந்த பின்புலம் வைத்தே புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

வட இந்தியாவில் ஏன் மிகப்பெரிய , மிகப்பழமையான இந்து கோவில் இல்லை என்று யாரேனும் கேட்க முடியுமா? அதைப்போலவேதான் இதுவும்.

இது தெரியாமல் வட தமிழகத்தை சார்ந்த பலரும், தமிழை,தமிழிலக்கியத்தை குறிப்பாக நவீன தமிழ் இலக்கியத்தை திருச்சியை தாண்டி உள்ளதாகவே
நினைக்கிறார்கள்.

அடுத்த பகுதியில் அரசியல்....

Monday, 24 March 2008

கேப்பையும் கேவுறும் -4

சினிமா
---------
தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான மீடியாவான சினிமாவில் வட தமிழகத்தின் பங்கு என்ன?
எத்தனை டைரக்டர்கள் இங்கே இருந்து வந்து இருக்கிறார்கள்?

எத்தனை கதா நாயகர்கள் இங்கே இருந்து வந்து இருக்கிறார்கள்?
எத்தனை இசை அமைப்பாளர்கள் இங்கே இருந்து வந்து இருக்கிறார்கள்?

எத்தனை தயாரிப்பாளர்கள் இங்கே இருந்து வந்து இருக்கிறார்கள்?
எத்தனை கதை ஆசிரியர்கள் இங்கே இருந்து வந்து இருக்கிறார்கள்?

பதில்: விரல் விட்டு என்னக்கூடிய அளவிற்குதான் வந்து இருக்கிறார்கள்.

என்றேனும் ஒரு கிராமத்து கதாநாயகன் வட தமிழகத்தில் இருந்து வருகின்ற மாதிரி ஒரு காட்சியமைப்பை நீங்கள் சினிமாவில் பார்த்து இருக்கிறீர்களா?

காரணம்-இயக்குனர்கள் வட தமிழகத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்லர்!
சில பேர் இருக்கிறார்கள், உ.தா. k.s.Ravikumar இவர் சொந்த ஊர் திருத்தணி, ஆனால் இவர் கிராமத்து கதை கோவையை சார்ந்ததாக இருக்கும் ( நாட்டாமை,நட்புக்காக!)


இதற்கு காரணம்- வட தமிழகத்தை, இவர் பிறந்த மண்னை இவர் ஒரு கிராமமாகவே பார்க்கவில்லை.

ஒரு பாரதிராஜாவால், வரண்ட பூமியை வைத்து ஒரு "கருத்தம்மா" எடுக்க முடிகிறது, ஆனால் k.s.Ravikumar-ஆல் திருத்தணியை வைத்து எந்த
கதையையும் எடுக்க முடியவில்லை.


பல வருடஙளுக்கு முன்பு வந்த மக்களை பெற்ற மகராசி சினிமா பாடல் என்னை மிகவும் யோசிக்க வைத்த பாடல்,(கவி: மருதகாசி)

"மணப்பாற மாடு கட்டி மாயாவரம் ஏரு பூட்டி"

இதில் வரும் ஊர்பெயர்கள் மிகவும் யோசிக்க வைத்தவை,

மணப்பாற மாடு கட்டி மாயாவரம் ஏரு பூட்டி....ஆத்தூரு கிச்சிலி சம்பா....
...கருதை நல்ல விளயவச்சு மருத ஜில்லா ஆளை வச்சி
...பொதிய ஏத்தி வண்டியிலே பொள்ளாச்சி சந்தையிலே விருது நகர் வியாபாரிக்கு சின்னக்கண்ணு...


இதில் வரும் ஊர் பெயர்கள் இவைதான். ..

நான் எதுவும் கூட்டவோ குறைக்கவோ இல்லை.

பலப்பல வருடங்களுக்கு பின்பு வந்த சாமி திரைப்பட பாடலில் (திரு நெல்வேலி அல்வாடா,திருச்சி மலை கோட்டைடா) இடம் பெற்ற ஊர்கள்

திருநெல்வேலி

திருப்பதி
பாண்டிச்சேரி
மதுரை
திண்டுக்கல்லு
பாளையங்கோட்டை
காஞ்சிபுரம் (தவறி வந்து விட்டது)
ஊத்துக்குளி
திருச்செந்தூர்
தூத்துக்குடி

ஒரு திரைப்பட பாடலை வைத்து எனது வாதங்களை வைப்பதற்கு சங்கடமாகதான் இருக்கிறது, ஆனாலும் தமிழகத்தில் திரைப்படத்தின் வீச்சு வைத்து பார்க்கையில் இந்த பாடல் வரிகள் முக்கிய இடங்களை பெறுகிறது.

ஆக அன்று முதல் இன்று வரை எதுவுமே மாறவில்லை.

இதற்கு சினிமாவை மட்டும் குற்றம் சொல்ல முடியாது, ஒரு brand value இல்லாமல் சினிமாக்காரர்கள் எதனையும் தொட மாட்டர்கள்.

பத்திரிக்கைகளிலும் சரி, திரைப்படத்திலும் சரி, விழுப்புரத்திற்கு வடக்கே உள்ள பிரதேசம் விலக்கபட்டே இருக்கிறது.

நெல்லை தமிழ், கோவை தமிழ்,ராம நாதபுரத்து தமிழ்,தஞ்சை தமிழ்,மதுரை தமிழ் என ஒவ்வோரு தமிழ் பற்றி ஆனந்த விகடனில் பத்தி பத்தியாக
வெளி வரும், ஆனால் விகடனை பொருத்தவரை விழுப்புரத்திற்கு வடக்கே ஒரே தமிழ் , அது சென்னை தமிழ்.


300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவான சென்னையை வைத்தே சுமார் 86 தொகுதிகளை கொண்ட இந்த ஜில்லாக்களின் தமிழ், சென்னை தமிழ் என்று
அழைக்கபடுகிறது.


வட ஆற்காடு, தென் ஆற்காடு என்ற பரந்த மாவட்டங்களுக்குள் dialect வேறுபாடு இருக்கும், என்று கூட யாரும் கவலை படவில்லை.

இதுவே தென் தமிழகத்திற்கு இது போல நடந்து இரு ந்தால், ஏகப்பட்ட கண்டன குரல்கள் வ ந்து இருக்கும்.

வட பகுதி ஆட்கள் அவ்வளவு "பிசி", தங்கள் வயிற்றை கழுவிக்கொள்வதில்.


இந்த சூழ் நிலையில் , சமீப காலமாக ஒரெ ஒரு இயக்குநர், வெளிபட்டு இருக்கிறார், அவர், தங்கர் பச்சன்.

அவரும், ஒரு சாதிய கன்னோட்டதில் தம்மை சுருக்கி கொண்டாரோ என சமீப செய்திகள் அச்சப்பட வைக்கின்றன.

ஆன்டிபட்டியையும் அரசம்பட்டியையும் தெரிய வைக்க அல்லி நகரத்தில் இருந்து இயக்குநர் வந்தார்.

அதே போல் கலசபாக்கதையும், தக்கோலத்தையும் செஞ்சியையும் சொல்வதற்கு ஒரு கலைஞன் வரவேண்டும்.

சொந்த மாநிலத்திலேயே தமது கலாச்சாரத்தை, சொந்த பழக்க வழக்கங்களை சொல்ல துணிவில்லாத தாழ்வு மனப்பாண்மையை என்னவென்று
சொல்வது?

கேப்பையும் கேவுறும் -3

மார்கெட்டிங் & Branding
------------------------------
இது ஒரு முக்கியமான விஷயம்.

இன்று எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் மார்கெட்டிங் அவசியம், அது அழகான பெண்ணாகவே இருந்தாலும் சரி,பாசமாகவே இருந்தாலும் சரி,
மார்கெட்டிங் அவசியம்.

நான் பல வருடங்களாக,தமிழ் பத்திரிக்கைகளையும் கதை கட்டுரைகளையும் தமிழ் செய்திகளையும் படித்துகொண்டும், பார்த்து கொண்டும் இருப்பவன்.

நான் கடந்த பத்தாண்டு பத்திரிக்கைகளை பார்த்தவரை, தமிழகத்து பிராண்டுகள் (பத்திரிக்கை செய்திகளில் அதிகம் இடம் பிடித்தவை,மற்றும் அதிக அளவு விளம்பரம் செய்யபட்டவை).

செட்டி நாட்டு உணவு
திருநெல்வேலி அல்வா
ஸ்ரிவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா
கோயம்புத்தூர் குசும்பு (ஆம்!)
கும்பகோனம் வெற்றிலை
மதுரை மல்லி
ஸிருவானி ஆற்று நீர்
பழநி பஞ்ஜாமிர்தம்
திண்டுக்கல்லு பூட்டு
விருதுநகர் கடலை மிட்டாய்
திருச்செந்தூர் வெல்லம்
பத்தமடை பாய்

இயற்கையோ செயற்கையோ ஒரு விதமான பெருமை/Brand நிலை நாட்டபட்டு இருக்கின்றது, அல்லவா?

இதனால் நான் மேற்கூறிய பொருட்கள் எல்லாம் அதன் மதிப்புக்கு ஏற்றவை அல்ல என கூறவில்லை, மாறாக வட தமிழகத்தின் பொருட்களை அதன்
Brand values நினைத்து பார்க்கிறேன்.

என்னால் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் , வட மாவட்டங்களிலும் சில பொருட்கள் சிறந்தவையாக இருக்கின்றன.

நான் வட தமிழகத்தின் பல்வேறு உணவகங்ககளிலும் ,தென் தமிழகத்தின் சில உணவகங்ககளிலும் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன். என்னால் 180 டிகிரி
மாற்றத்தை உணர முடியவில்லை.

உதாரணமாக , நான் வேலூரில் வசந்தம் hotel-இல் சாப்பிட்ட ரவா தோசை போன்ற ருசியான தோசை தமிழகத்தில் எங்கும் சாப்பிட்டதில்லை.

அதே போல், மதுரையில் தங்கி இருந்த சில நாட்களில் அங்கே இருந்த புகழ் பெற்ற உணவகங்களில் சாப்பிட்டும் இருக்கிறேன், என்னால் மிகப் பெரிய
வித்தியாசத்தை காண முடியவில்லை.

இங்கே நான் கவனித்த மற்றோர் விஷயம் தென் மாவட்ட மக்களின் ஊக்கம்,
உதாரணமாக, திரு.கிருபானந்த வாரியார் அவர்கள், வேலூரை சேர் ந்தவர். ஆனால் அவர் கடைசியில் வாழ் ந்த இடம் மதுரை.

இதுவே மதுரையில் பிற ந்த ஒரு சொற்பொழிவாளரால் ஒரு வட மாவட்ட ஊரில் தங்குவதை கற்பனை செய்து பார்க்க முடியமா? அதிகபட்சம் அவர்
சென்னையில் தங்குவார், அவ்வளவுதான்.

திரு.கிருபானந்த வாரியார் ஏன் மதுரையில் வாழ்ந்தார்? ஏன் என்றால் அவரை ஆதரித்தவர்கள் மதுரையில் வாழ்ந்தனர், அந்த மதுரை செல்வந்தர்,
வாரியார் மதுரையில் இருந்தால் மதுரைக்கு சிறப்பு என்று எண்ணினார். அந்த சிறப்பு மதுரைக்கு வந்தது.

திருவண்ணாமலை கோயிலுக்கு அதிக நிதி தந்தது, மற்றும் தீப திருநாள் விழாவிற்கு உதவி செய்வதும் நாட்டு கோட்டை செட்டியார்களே!
எல்லோரும் நினைப்பது போல இங்கு நிதி ஒரு ப்ரச்சினையே அல்ல, அதை தரும் மனமே ப்ரச்சினை.

கோவை மண்டல செய்திகள், தென் மண்டல செய்திகள் கூறும் சன் டீவியால் ஏன் வடக்கு மண்டல செய்திகளை கூற முடியவில்லை.ஏன் சென்னை மண்டல செய்திகள் என்று தருகிறார்கள். அதில் சென்னையை பற்றிய செய்திகளே அதிகம்.

இதில் மிக சோகமான விஷயம் என்னவென்றால், வட மாவட்டங்களே மிக அதிக அளவு நிலப்பரப்பை கொன்டுள்ளது, ஆனாலும் அதற்குரிய ஆளுமை இல்லாததால், அதற்குரிய மதிப்பும் கிடைக்கவில்லை

முடிவாக நான் சொல்ல விரும்புவது இதுதான்:
வட மாவட்ட மக்கள் தங்களது அறியாமையை ,பயத்தை, ஊக்கமின்மையை, தாழ்வு மனப்பாண்மையை நீக்கினால்தான் அவர்களால் ஒரு brand value
உருவாக்க முடியும், அதன் மூலமெ அவர்கள் தமிழகத்தின் மற்ற பகுதி மக்களோடும் சரி சமமாக இருக்க முடியும்.

Sunday, 23 March 2008

கேப்பையும் கேவுறும் -2

கல்வி-----
வட மாவட்டங்களின் கல்வி நிலை மிகவும் கவலைக்கு உரியது. சுமார் 1.5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தினமலர் நாளிதழில் தமிழகதில் 10-ம் வகுப்பு
தேர்ச்சி விகிதம் , மாவட்ட வாரியாக வெளியிட்டு, அதில் வட மாவட்டங்களின் நிலை மிக மிக மோசம் என்று குறிப்பிட்டு இருந்தார்கள்.

இதன் எதிர்கால சாத்தியகூறுகளை எண்ணி பார்க்கிறேன். 15 வருடம் கழித்து, வட மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்களின் வருமானமும் தென்
மாவட்டங்களை மக்களின் வருமானமும் எவ்வளவு வித்தியாசமாக இருக்கும்.

அவர்கள் அதிகாரிகளாக , இவர்கள் அவர்கீழ் வேலை செய்பவர்களாக, அவர்கள் "சத்யம்" தியேட்டர் உள்ளெ இவர்கள் வெளியெ (நன்றி:கற்றது தமிழ் )!

2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மற்றோர் செய்தி! திருவண்ணாமலை மாவட்டதின் முதல் IPS அதிகாரி! அதாவது, 2005ல் தான் திருவண்ணாமலை மாவட்டதின்
முதல் Police அதிகாரி தோன்றி இருக்கிறார்.

இதனை மதுரை,திரு நெல்வேலி மற்றும் கோவையுடன் ஒப்பிட்டு பாருங்கள்.வித்தியாசம் தெரியும்.

இதற்கு அரசாங்கத்தை குற்றம் சொல்ல முடியாது, அதிகாரிகளை குற்றம் சொல்ல முடியாது! இது மக்கள் குற்றம்,அவர்களே திருந்தினால் ஒழிய
எதுவும் செய்ய முடியாது.

எல்லா இடங்களிலும் அங்கே,இங்கே சில பெரியோர்கள் தோன்றலாம். ஆனால் நான் சொல்வது ஒட்டு மொத்த சமுதாயத்தை.